Scroll Top

Ważne Informacje Dotyczące Ubezpieczeń Samochodowych

UM provides benefits to innocent motorists who are injured due to the negligence of uninsured drivers. While you may be tempted to waive UM coverage to save a little money, you are taking a big risk and may wind up paying hundreds of times more for medical expenses and lost wages if you are hit by another driver with no insurance.

Zbyt często w naszej firmie widzimy następujący scenariusz: klient dzwoni po poważnym wypadku samochodowym spowodowanym przez kierowcę innego pojazdu. Klient potrzebuje długoterminowej opieki medycznej i nie może pracować: limit jego ubezpieczenia samochodowego za koszty leczenia został już wykorzystany przez pogotowie, MRI itd.  Następnie dowiadujemy się, że kierowca jest nieubezpieczony i nie ma prawie żadnych osobistych aktywów (mienie osobiste) by cokolwiek odzyskać.  Dowiadujemy się, ze nasz klient nie ma również ubezpieczenia UM.

1 na 5 Kierowców na Florydzie Nie Ma Ubezpieczenia Samochodowego

Według nowego raportu przeprowadzonego przez „Insurance Research Council,” 20% (1 na 5) kierowców na Florydzie w ogóle nie ma ubezpieczenia samochodowego, albo nie ma odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia obejmującego pasażerów, pieszych, rowerzystów lub innych kierowców.

Stan Floryda wymaga, aby kierowca miał co najmniej 10 000 USD w „Personal Injury Protection” (ochrona od obrażeń osobistych) i 10 000 USD w „Property Damage” (odpowiedzialności za szkody majątkowe innego kierowcy) w celu zarejestrowania pojazdu. Ubezpieczenie „Personal Injury Protection” pokrywa 80% kosztów leczenia osoby poszkodowanej, niezależnie od tego, kto spowodował wypadek. Oznacza to, że jeśli ktoś wpadnie na Twój samochód i doznasz obrażeń, musisz najpierw skorzystać z „Ochrony przed urazami osobistymi” w ramach własnej polisy, zanim podejmiesz próbę odzyskania pieniędzy od firmy ubezpieczeniowej drugiego kierowcy.

Problem jest w tym, że Twoje leczenie i utracone zarobki mogą kosztować znacznie więcej niż 10 000 USD, nie wspominając o przyszłych kosztach leczenia, przyszłych utraconych zarobkach, bólu i cierpieniu. Jeśli osoba, która cię uderzyła, nie ma żadnego ubezpieczenia samochodowego „Bodily Injury” (od obrażeń ciała), jest mało prawdopodobne, że będziesz mógł cokolwiek od niej odzyskać.

Bardzo Ważne Jest Pokrycie „Uninsured/Underinsured” lub „UM”

 Ubezpieczenie nieubezpieczonego / niedostatecznie ubezpieczonego kierowcy („Uninsured/Underinsured” lub „UM”) ma krytyczne znaczenie, gdy nie ma pokrycia obrażeń ciała („Bodily Injury” lub „BI”) od drugiego kierowcy lub gdy jego limity są zbyt niskie, aby odpowiednio zrekompensować poprzednie i przyszłe leczenie, utracone płace , ból i cierpienie oraz inne szkody. Pokrycie „UM” pozwala rannym kierowcom, pasażerom lub pieszym na odzyskanie szkód od własnego ubezpieczenia w takim zakresie, w jakim byliby uprawnieni z ubezpieczenia kierowcy który spowodował wypadek.  UM oferuje odszkodowanie niewinnym kierowcom, którzy są ranni z powodu zaniedbania nieubezpieczonych kierowców.

Dobrze Jest Wykupić Co Najmniej 25 000 USD Pokrycia „UM”

 Upewnij się również, że masz wystarczającą ilość tego rodzaju pokrycia; nie rezygnuj z tego pokrycia. Dobrze jest wykupić co najmniej 25 000 USD pokrycia tego typu. Kierowcy ubiegający się o odnowienie ubezpieczenia muszą podpisać zrzeczenie się ochrony UM. Podczas gdy wielu jest skłonnych zrezygnować z takiego pokrycia, aby zaoszczędzić niewielka sumę, podejmują oni znaczne ryzyko i często płacą dużo więcej za wydatki medyczne i utraconą pensje, gdy zostaną potrąceni przez kierowcę bez ubezpieczenia.

Dobrze Również Wybrać Opcje „Stacking”

 Inną często pomijaną opcją ubezpieczenia auta jest „stacking.” „Stacking” pozwala na sumowanie limitów ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego pojazdu w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy jest osoba poważnie ranna. Na przykład polisa o wartości 100 000 USD / 300 000 USD w przypadku usług UM oznacza, że ubezpieczony kierowca ma 100 000 USD w zasięgu UM na osobę i 300 000 USD na wypadek – na pojazd.

Jeśli w jednym gospodarstwie znajdują się dwa pojazdy ubezpieczone w ramach tej samej polisy, a ubezpieczony decyduje się na dodatkowe ubezpieczenie UM „stacking”, to osoba ubezpieczona w ramach tej polisy ma do 200 000 USD korzyści UM. Jeśli wiele osób ubezpieczonych w ramach tej polisy odniesie obrażenia w wyniku wypadku, ma łączną kwotę do 600 000 USD.

Jowita Wysocka Ahava jest adwokatem ponad 20 lat. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata na Florydzie, Massachusetts i Nowym Jorku.  Zajmuje się sprawami dotyczącymi obrażeń ciała po wypadkach, wadliwe produkty/leki, i poważne błędy lekarskie. W razie pytań, proszę dzwoń pod numer telefonu: 888-554-9998 bądź e-mail: jowita@kravitzlawgroup.com.