Scroll Top

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADLIWE PRODUKTY

Sprawy dotyczące odpowiedzialności za produkty wynikają z wadliwych lub niebezpiecznych produktów konsumenckich. Kilka przykładów, które pojawiły się w wiadomościach w ostatnich latach, to: poduszki powietrzne w samochodach, puder dla dzieci, pestycydy i środki chwastobójcze, e-papierosy, pigułki dietetyczne, leki na receptę i urządzenia medyczne.

Rodzaje roszczeń za wadliwe produkty

Firmy wytwarzające wadliwe produkty, jak również ci, którzy sprzedają te produkty, mogą ponosić odpowiedzialność za zaniedbanie, naruszenie gwarancji lub wprowadzenie w błąd.

W niektórych przypadkach, ​​konsumenci muszą jedynie udowodnić że obrażenia były przewidywalne przez producentów lub sprzedawców produktu.

W innych przypadkach, w roszczeniu dotyczącym zaniedbania, konsument musi udowodnić, że producent lub dystrybutor miał obowiązek produkować lub sprzedawać bezpieczne produkty, ale postępował w ten sposób niedbale lub lekkomyślnie (lub nie ostrzegł o niebezpieczeństwie) oraz że konsument został poszkodowany przez produkt.

Rodzaje wad w produktach

Główne rodzaje wad w produktach konsumenckich to:

• Wady konstrukcyjne i błędy projektowe
• Wady produkcyjne
• Wady ostrzeżeń lub oznakowania

Wadliwy produkt oznacza, że ​​produkt był niebezpieczny, zanim jeszcze został wyprodukowany. Sposób, w jaki został zaprojektowany, czyni go z natury niebezpiecznym.

Wada produkcyjna z kolei oznacza, że ​​produkt mógł być zaprojektowany jako bezpieczny, ale nie został właściwie wyprodukowany, co czyni go niebezpiecznym lub wadliwym. Większość produktów będących przedmiotem pozwów jest z powodu wad produkcyjnych.

Nawet jeśli produkt został zaprojektowany i wyprodukowany prawidłowo, może być  niebezpieczny (na przykład produkty zawierające ostre lub małe części, które mogą prowadzić do skaleczeń lub zadławienia). W takich przypadkach producent i sprzedawca muszą upewnić się, że istnieją odpowiednie etykiety informujące konsumentów przed potencjalnymi obrażeniami wynikającymi z używania lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Pozwy dotyczące odpowiedzialności cywilnej za produkty

Roszczenia lub procesy sądowe dotyczące wadliwych lub niebezpiecznych produktów mogą być składane w sądzie stanowym lub federalnym. W sytuacjach, w których duża liczba konsumentów została ranna przez ten sam produkt, ich sprawy (ogólnie określane jako „mass torts”) mogą zostać skonsolidowane w federalnym sporze międzyregionalnym („multi-district litigation” lub „MDL”) lub skonsolidowane w jeden pozew zbiorowy („class action”).

W MDL, sprawa każdego powoda pozostaje indywidualna i wyjątkowa, i reprezentowani są przez swoich prawników. Jedna lub więcej z tych spraw może przejść do rozprawy, aby dać zaangażowanym stronom poczucie, jak wszystkie pozostałe sprawy mogą się potoczyć, ale każdy powód otrzymuje część wyroku lub ugody na podstawie ich konkretnych obrażeń. Powodowie, którzy nie chcą się zgodzić na ugodę, mogą dalej kontynuować proces przeciwko producentowi.

Z drugiej strony w procesach zbiorowych duża liczba powodów jest łączona w jedną sprawę, która jest rozstrzygana jednocześnie i zwykle jest obsługiwana przez jedną firmę prawniczą. Jeden lub niewielka liczba powodów jest wskazana w pozwie jako przedstawiciele klasy. Jeśli sprawa się zakończy lub będzie wygrana na rozprawie, każdy powód otrzymuje równy (a nie proporcjonalny) udział, chociaż może zrezygnować z ugody.

Obecne sprawy

Niektóre sprawy obecne dotyczące wadliwych produktów obejmują:

• Talk (puder dla niemowląt przez Johnson & Johnson)
• Roundup (chwastobójca produkowany przez Bayer)
• E-papierosy JUUL
• Leki na receptę, w tym:

o Inhibitory pompy protonowej, takie jak Zantac, Nexium i Prilosec

o Lek na cukrzycę typu II (Onglyza)

o Tenofowir (popularne marki to Vemidy i Viread)

  • Urządzenia medyczne, takie jak:

o Środki antykoncepcyjne przez Essure

o Allergan lub Mentor implanty piersi

o Siatki przepuklinowe Barda

Możesz mieć prawo do odszkodowania za produkt w celu pokrycia dużych wydatków—utraconych zarobków, zabiegów medycznych i cierpienia emocjonalnego. Ahava Law Group ma bardzo dobre doświadczenie w tym zakresie. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zostaliście poszkodowani po użyciu produktu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultacje.

Zadzwoń dziś do Ahava Law Group pod numer 888-KLG-9998 (888-554-9998), albo proszę wysłać e-mail do polskiego adwokata Jowity Wysockiej Ahava na adres: Jowita@AhavaLawGroup.com.

Inne obszary praktyki (Other areas of practice)

+ Wypadki Samochodowe i Pieszych

Firmy ubezpieczeniowe często utrudniają osobom uzyskanie odpowiedniej rekompensaty. Nawet gdy firma ubezpieczeniowa składa ofertę, kwota ta rzadko wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków i strat. Wtedy zaczynamy walczyć o odpowiednie wynagrodzenie dla Ciebie.

Nasi prawnicy będą współpracować z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia w celu oceny i przeglądu krótko- i długoterminowych medycznych aspektów Twojego przypadku. Jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski zostaliście poszkodowani w wypadku samochodowym, skontaktuj się z doświadczonymi prawnikami procesowymi w Ahava Law Group, P.A., aby uzyskać bezpłatną konsultację dotyczącą Twoich praw.

+ Odpowiedzialność Lokalu

Wypadki na terenie nieruchomości biznesowych są najprawdopodobniej objęte ubezpieczeniem komercyjnym, podczas gdy większość ubezpieczeń posesji obejmuje roszczenia z tytułu wypadków w domach prywatnych.

Nasi prawnicy odpowiedzialni za lokale zapewniają profesjonalną reprezentację klientom, którzy zostali ranni w wypadkach na terenie.

+ Błędy Medyczne

Jeśli uważasz, że Ty lub ktoś Tobie bliski zostaliście poszkodowani przez lekarza lub placówkę medyczną i potrzebujesz reprezentacji prawnej w sprawie dotyczącej nadużyć medycznych przeciwko lekarzowi lub szpitalowi, skontaktuj się z Ahava Law Group w celu bezpłatnej wstępnej konsultacji, aby sprawdzić, czy postępowanie prawne jest właściwe dla Was.

+ Śmierć w Wyniku Zaniedbania

Śmierć członka rodziny jest niezwykle traumatycznym i bolesnym doświadczeniem. Może to być bardziej trudne, gdy zaniedbanie było powodem ich śmierci, a wypadku można było uniknąć. Jeśli ukochana osoba zmarła tragicznie w wyniku jednej z powyższych lub innych przyczyn, dowiedz się czy Ahava Law Group może pomóc Ci w drodze do odszkodowania za straty, skontaktuj się z naszym biurem, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Bezpłatna Konsultacja

Nasi Prawnicy:

Jowita Wysocka Ahava, Esq.

Polski Adwokat na Florydzie i w Massachusetts

(888) 554-9998

jowita@kravitzlawgroup.com

Ed Ahava, Esq.

(888) 554-9998

info@kravitzlawgroup.com